Teknoloji
 
Teknoloji: Bilimin/bilginin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir. İnsanoğlunun tasarlayarak ürettiği ya da uygulamaya koyduğu faydalı, faydasız veya zararlı her türlü alet-araç, süreç/mekanizma veya sistem.

İletişim, iki birim arasındaki anlamlı mesaj alış veriş süreci olarak tanımlanabilir.
İletişim iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. Bir iletişimde etkili olan beş değişkenden söz edilebilir: Bunlar; "Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt" dür.
 
İletişim Sürecinin Öğeleri
Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir. Bu birim, kitap, gazete, dergi, radyo, TV ya da yüz yüze iletişimde bir insan olabilir. Mesaj iletişimin içeriğidir. İletilmek istenen bilgi, fikir, mesajı oluşturur. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Mesaj, sözlü ya da yazılı olarak sunulabilir. Alıcı mesajın gönderildiği birimdir. Mesajı okuyan, dinleyen, izleyen; kişidir. Dönüt ise, alıcının mesaja verdiği tepkidir; alıcının mesajı nasıl yorumladığını gösterir.
 
Bilişim Teknolojileri (BT) Nedir?
Bilgi ve düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara “Bilgi iletişim teknolojileri” adı verilir. Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.
Bilgi toplama, toplanan bilgilerin işlenmesi, bilgi depolama, bu bilgilerin otomatik olarak başka yere transferi ve gerektiğinde bu bilgilere uzaktan erişim sağlayan elektronik teknolojilerdir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, ağlar, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.
Bilişim teknolojilerinin “değer yaratan ve değer katan” bir dizi teknolojiden oluştuğu unutulmamalıdır.
 
BT İş Dünyasına Neler Sağlar?
Yöneticilerin karar verme süreçlerine yardımcı olur, veritabanı sistemleri, çalışma tablosu programları ve daha birçok yazılım sistemi, kurumsal verilerin değerlendirilmesinde ve yöneticilere anlamlı bilgiler şeklinde sunulmasında önemli rol oynarlar. Maliyetleri azaltır, bilişim teknolojisi araçları, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından maliyetleri büyük ölçüde azaltır ve zaman tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, Internet, İntranet, diğer ağ ve iletişim olanakları ofis içinde ve ofisler arasındaki iletişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
Bilginin akmasını sağlar, bilginin şirket içinde akması sağlanır. Her düzeyde gereken bilgi gereken noktaya hızlı biçimde akar ve şirket çalışanlarının takım halinde (verimli) çalışması sağlanır. Bu işlemler bir bütün olarak iş akışını oluşturur. İş akışı sayesinde dokümanların yönlendirilmesi onaylanması ve ilgili kişilere çok kısa sürede ulaştırılması sağlanır. Bu da şirketlerin hızlı karar vermesini ve birçok sürecinde kaliteyi arttırmasını sağlar. Çeviklik, çeviklik kavramı da bilişim teknolojilerinin şirketlere kattığı önemli bir değerdir. Pazar ve yasalar değiştiğinde şirketin hemen adapte olması gerekir. Bunun yanı sıra ürünlerin yaşam süreleri de gün geçtikçe kısalmaktadır. Bilgisayar sistemleri üzerinde geliştirilen doküman yönetimi ve iş akışı sistemleri yeni prosedürlerin hızla hayata geçmesini sağlar.
 
 
 
 
 
     
 
Kullanım Şartları    -    Gizlilik Politikası    -    Site Haritası ©2013 Necmettin Şimşek Tüm Hakları Saklıdır - V1.2.0.079l